runeg-bilde

Jeg husker Saga Landhandleri på Harpefoss.

Der kunne man få det meste, på en eller annen måte, og med personlig vri. Det synes jeg er en god oppskrift.

Jeg liker jo å drive med litt av hvert.

Så velkommen til Rune G’s Landhandel.

Taleskole

Det er mange som holder foredrag eller taler. Noen holder riktig bra foredrag. De fleste har imidlertid noe å lære:

  • Hvordan bruker du den første setningen?
  • Hvordan holder du på oppmerksomheten?
  • Har du egentlig et budskap?
  • Hva slags forsamling stå du overfor?
  • Hva er det egentlig for slags foredrag du skal holde?
  • Har du tenkt på tilhørerne?

Foredraget om foredraget kan gi tips, ideer og inspirasjon til din neste tale.

Foredraget om mange slags foredrag og taler gjør deg bevisst på de mange formater en tale kan ha, alt etter tema, anledning og hvem som er tilhørere.

Foredraget om det festlige lag veileder deg inn i selskapslivet, enten det er 100-årsjubileum på jobben, takk for maten tale eller svigermors 60-årsdag.

Dette opplegget er fleksibelt og kan gjennomføres som foredrag med spørsmål i store eller mindre forsamlinger, være innslag på seminarer med anledning til diskusjoner og øvelser i mindre grupper, eller være egne seminarer som kan over to-tre ettermiddager.

Facebook

Kontakt

Mobil:
924 05 615

E-post:
rune@runeg.no