runeg-bilde

Jeg husker Saga Landhandleri på Harpefoss.

Der kunne man få det meste, på en eller annen måte, og med personlig vri. Det synes jeg er en god oppskrift.

Jeg liker jo å drive med litt av hvert.

Så velkommen til Rune G’s Landhandel.

Byråkrati

Hvordan finne fram i demokrati og byråkrati?

De fleste bedrifter, institusjoner og virksomheter må tidvis forholde seg til offentlige instanser for å få tillatelser, utarbeide reguleringsplaner, få til kunstgressbaner eller simpelthen fortelle kommunen om hvordan kommunebudsjettet slår ut for din virksomhet. Eller kanskje det er staten, departementene eller Stortinget du trenger å snakke med.

Det er ikke uten videre enkelt å vite hvor en egentlig skal henvende seg, hvem en bør snakke med og hvordan man får til en kontakt eller et møte. Og siden jeg selv gjennom mange år har «vært» kommunen, og følgelig tatt i mot et stort antall mennesker, organisasjoner, bedrifter og andre aktører og interesser i byen, så vet jeg dessverre svært godt at de færreste har tenkt over hvordan de best skal legge fram sin sak og presentere sitt budskap.

Derfor er det ikke så dumt å rådføre seg med noen som kjenner reglene, prosessene og tenkemåten hos statlige og kommunale myndigheter.

Facebook

Kontakt

Mobil:
924 05 615

E-post:
rune@runeg.no